ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท Melland EcoGreen Melland EcoGreen คือสีเขียวผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มาจากผลิตภัณฑ์ผึ้ง สารสกัดจากธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ให้สภาพแวดล้อมของชีวิตและสุขภาพปลอดภัย ในขณะที่การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

"Mel" = "น้ำผึ้ง"="น้ำผึ้ง" น้ำผึ้งเก่าฝรั่งเศส ละติน Mel ภาษาละติน * mélid น้ำ ผึ้งสเปน โปรตุเกส Mel, Miele อิตาลี โรมาเนีย Miere คาตาลัน Mel

Melland คือผลิตภัณฑ์ผึ้งธรรมชาติคุณภาพ

Melland เริ่ม ด้วยพี่น้อง Mr.Chun หัว Mr.Runhua และ Li Li ในทศวรรษ 1960 และลงทะเบียนใน 1990.Now รุ่นที่สองของหลี่ใช้มากกว่าธุรกิจของครอบครัว